Bàn ăn gỗ

Hiện có 17 sản phẩm

Bàn ăn Ceramic - STC 1040

18,600,000đ 19,500,000đ
-5%

Bàn ăn Shika ghế Mochi

12,000,000đ 14,400,000đ
-17%

Bàn ăn Shika ghế Haruko

12,750,000đ 15,000,000đ
-15%

Bàn ăn Shika ghế Aki

11,750,000đ 13,800,000đ
-15%

Bàn ăn Shika ghế Chin

12,300,000đ 14,400,000đ
-15%

bàn ăn Shika ghế Ventura

14,000,000đ 15,600,000đ
-10%

Bàn ăn Howard ghế Ventura

14,400,000đ 16,000,000đ
-10%

Bàn ăn Concorde ghế Ventura

13,150,000đ 14,600,000đ
-10%

Bàn ăn Concorde ghế Grace

11,350,000đ 13,350,000đ
-15%

Bàn ăn Kama- ghế Chin

12,240,000đ 14,400,000đ
-15%

Bàn ăn Howard - ghế Aki

12,100,000đ 14,200,000đ
-15%

Bàn ăn Howard - ghế Haruko

13,100,000đ 15,400,000đ
-15%
-5%

Bàn ăn Ceramic - STC 1040

18,600,000đ 19,500,000đ
-17%

Bàn ăn Shika ghế Mochi

12,000,000đ 14,400,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-15%

Bàn ăn Shika ghế Haruko

12,750,000đ 15,000,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-15%

Bàn ăn Shika ghế Aki

11,750,000đ 13,800,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-15%

Bàn ăn Shika ghế Chin

12,300,000đ 14,400,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-10%

bàn ăn Shika ghế Ventura

14,000,000đ 15,600,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-10%

Bàn ăn Howard ghế Ventura

14,400,000đ 16,000,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-10%

Bàn ăn Concorde ghế Ventura

13,150,000đ 14,600,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-15%

Bàn ăn Concorde ghế Grace

11,350,000đ 13,350,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-15%

Bàn ăn Kama- ghế Chin

12,240,000đ 14,400,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-15%

Bàn ăn Howard - ghế Aki

12,100,000đ 14,200,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

-15%

Bàn ăn Howard - ghế Haruko

13,100,000đ 15,400,000đ

Bảo hành từ 1 đến 5 năm với thương hiệu IRIS. Chi tiết chính sách bảo hành.

Xem sản phẩm tại showroom số 9 Nguyễn Xiển, Hà Nội - 024 3200 1969

Danh muc

sản phẩm nội thất